"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

2023/01 : "Mieczysław Jałowiecki ..."

16 stycznia, 2023

W imieniu Zarządu zapraszam na spotkanie „KLUBU DŻENTELMENA”, które odbędzie się 26.01.2023r. o godz. 18.00 w sali 115 Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. J. Fiszera 14.

Na spotkaniu

Pan Adam Koperkiewicz

wieloletni dyrektor

Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

poprowadzi wykład na temat:

"Mieczysław Jałowiecki – agrarny ekspert, dyplomata,  wysłannik polskiego rządu w Gdańsku, ziemianin” :
♦ rodzinne gniazdo, studia i praktyki
♦ służba dyplomatyczna w Berlinie
♦ przeżycia podczas rewolucji w Rosji
♦ Litwa – impresje polsko-litewskie
♦ rządowa misja w Gdańsku
♦ czas ziemianina
♦ powrót do kraju."

 

Serdecznie zapraszam w przekonaniu, że tematyka zaabsorbuje uczestników oraz będzie podłożem do żywej dyskusji i wymiany poglądów.

W nawiązaniu do Ogólnego Zebrania z dnia 24.11.2022r oraz przyjętej wtedy w drodze głosowania rekomendacji, by od 1.01.2023 miesięczna składka członkowska była opłacana w wysokości 80 zł, dziękuję za wszystkie wpłaty składek w wyższej kwocie.


Z poważaniem
Prezes Klubu

Lech Domański

 

 

 

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry