"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Ogólne Zebranie Członków Klubu

25 września, 2015

Zarząd Klubu zwołuje Ogólne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 22 października 2015 roku o godz. 18.00 w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. J. Fiszera 14.


Porządek zebrania:

  1.    Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  2.    Podjęcie uchwały, na wniosek Zarządu,  o przyjęciu w poczet członków Klubu laureatów tegorocznego plebiscytu.
  3.    Złożenie sprawozdania przez ustępujący :
         - Zarząd
         - Sąd Koleżeński
  4.    Wybór Prezesa Klubu, członków Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.
  5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści  §3 statutu.
  6.    Dyskusja oraz wolne wnioski.


Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa  ze względu na konieczność uzyskania kworum niezbędnego dla prawomocności podejmowanych uchwał.


Za Zarząd
Prezes Klubu

Lech Domański

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry