"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Zmarł prof. Wiesław Makarewicz.

21 grudnia, 2021

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela
Ś.†P.
Prof. dr. hab. n. med. WIESŁAWA MAKAREWICZA

Łączymy się w głębokim bólu
ze wszystkimi, których dotknęło to odejście.

Profesor odszedł w poniedziałek, 20 grudnia 2021 w wieku 86 lat.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 28 grudnia br.

Z poważaniem
Prezes Klubu

Lech Domański

Wiesław Antoni Makarewicz (ur. 13 czerwca 1935 w Wilnie, zm. 20 grudnia 2021) – polski biochemik i wykładowca akademicki, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (1960), w 1964 uzyskał stopień doktora, habilitował się w 1975. W 1988 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W pracy naukowej specjalizował się w biochemii, zajmował się zagadnieniami z zakresu enzymologii, amoniogenezy i metabolizmu związków purynowych.

Od czasów studenckich związany z macierzystą uczelnią. Przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej, w 1995 awansowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Lekarskiego (1981–1984), prorektorem AMG (1987–1993), kierownikiem Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii stworzonego przez akademię medyczną i Uniwersytet Gdański, a także dziekanem tego wydziału. Od 1999 do 2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora AMG. Został też wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski.

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry