"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

2023/11 Ogólne Zebranie Członków Klubu

6 listopada, 2023

Zarząd Klubu zwołuje Ogólne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godz. 18.00 w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. J. Fiszera 14.

Porządek zebrania:

  1.    Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  2.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 07.2022r – 06.2023r.
  3.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 07.2022r – 06.2023r.
  4.    Uchwalenie wysokości stawki miesięcznej składki członkowskiej. 
  5.    Dyskusja oraz wolne wnioski.


Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa  ze względu na konieczność uzyskania kworum niezbędnego dla prawomocności podejmowanych uchwał.


Za Zarząd
Prezes Klubu

Lech Domański

 

 

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry