"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Ogólne Zebranie Członków Klubu

1 października, 2018

Zarząd Klubu zwołuje Ogólne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 25 października 2018 roku o godz. 18.00 w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. J. Fiszera 14.

Porządek zebrania:

  1.    Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  2.    Złożenie sprawozdania przez ustępującą Komisję Rewizyjną.
  3.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 07.2017r – 06.2018r.
  4.    Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.
  5.    Dyskusja oraz wolne wnioski.


Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa  ze względu na konieczność uzyskania kworum niezbędnego dla prawomocności podejmowanych uchwał.


Za Zarząd
Prezes Klubu

Lech Domański

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry