"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Zmarł prof. Zdzisław Wajda

19 kwietnia, 2018

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Ś.†P.
prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Wajdę
wybitnego Lekarza, wielkiego Człowieka, wspaniałego Dżentelmena
i nieodżałowanego Kolegę i Przyjaciela.

Nauczyciela wielu pokoleń chirurgów i znakomitego pisarza.
Wieloletniego Kierownika II Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku,
Doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu „Odrodzenia Polski"

a także
wieloletniego Prezesa i Prezesa Honorowego naszego Klubu.

«•»

Będzie nam bardzo brakowało Jego szczerej przyjaźni i bezinteresownego wsparcia.

«•»

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek, 20 kwietnia 2018 r.
o godz. 12:30 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni
(ul. Armii Krajowej 26).
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14:00
w kaplicy Cmentarza Witomińskiego.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”

Notka Biograficzna

ZDZISŁAW MARIAN WAJDA (ur. 20 V 1927 Toruń, zm. 16 IV 2018 w Gdyni), lekarz, naukowiec. Od 1933 roku mieszkał z rodzicami w Gdyni, gdzie jego ojciec, Stefan Wajda, w stopniu kapitana kontynuował zawodową służbę w Polskiej Marynarce Wojennej (PMW). Uczęszczał do szkoły podstawowej przy ul. 10 Lutego (do wybuchu wojny ukończył sześć klas). W 1939 roku ojciec dostał się do niewoli niemieckiej (następnie służył w Anglii w PMW, w kraju ponownie od 1947), on sam zaś razem z matką Stefanią i bratem Jerzym został w październiku wysiedlony do Warszawy, po roku zamieszkał z rodziną w Wieliczce, gdzie ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę na tajnych kompletach. W 1945 roku powrócił do Gdyni; w Liceum Ogólnokształcącym OMTUR im. Bolesława Limanowskiego uzyskał maturę. W latach 1947–1952 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG), od 1951 roku (jeszcze w czasie studiów) zatrudniony tam w III Katedrze i Klinice Chirurgii pod kierunkiem prof. Zdzisława Kieturakisa. W 1957 uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej I stopnia, w 1960 – II stopnia. Od 1964 doktor, w latach 1964–1965 odbył staż w Wielkiej Brytanii (Coventry), od 1971 doktor habilitowany, od 1978 profesor tytularny, 1989 profesor zwyczajny. W latach 1972–1997 kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej (późniejszej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej). W okresie 1984–1987 prorektor do spraw klinicznych AMG, 1993–1999 rektor. Od 1996 do 1999 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce. Prowadził badania nad patogenezą i leczeniem ostrego zapalenia trzustki oraz operacyjnym leczeniem guzów chromochłonnych nadnerczy, wprowadzał nowoczesne metody endoskopowe i laparoskopowe w chirurgii. Autor między innymi monografii Z dziejów gdańskiej chirurgii akademickiej i dyscyplin zabiegowych oraz anestezjologii w 60-leciu Akademii Medycznej w Gdańsku (1945–2005) (2006). W latach 1991–1994 członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich (1991–1993 wiceprezes), członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (1989–1998 wiceprezes, od 1999 członek honorowy). W latach 1992–1995 zastępca sekretarza generalnego i prezydent Eurochirurgii, członek założyciel European Academy of Surgical Sciences (od 2005 członek honorowy), członek Société Internationale de Chirurgie. W 2012 doktor honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odznaczony między innymi Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1996), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry